Rewitalizacja Złotoryi i basen w Wojcieszowie odrzucone przez ZIT AJ

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej rozstrzygnęły nabór środków w działaniu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Wcześniej odrzucony został projekt Wojcieszowa zakładający budowę basenu za ok. 9 mln złotych. Dziś Złotoryja nie załapała się do puli projektów wybranych do dofinansowania.

Tym razem projekt Gminy Miejskiej Złotoryi mimo, że spełnił kryteria obligatoryjne i uzyskał wymaganą liczbę punktów, nie zostanie dofinansowany. Zajął jednak dopiero 12 miejsce a pula środków starczyła na pierwsze 3 projekty. Projekt „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Rynek wraz z utworzeniem strefy mieszkańca – podwórza oraz adaptacja budynku Starego Ratusza” był wyceniany na 4 656 398,16 zł, z czego dofinansowanie miało wynieść 3 957 415,68 zł.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 467 200 euro czyli 28 546 867 zł. Wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 19 205 551,25 zł.

Dofinansowane projekty

Dofinansowanie uzyskają:

 • „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” (Gmina Wleń) – 6 875 193,83 zł
 • „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry” (Miasto Jelenia Góra) – 5 905 068,79 zł
 • Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1 (Gmina Lubomierz) – 6 425 288,63 zł.

Do zagospodarowania pozostało 9 341 315,75 zł, ale wnioskowana kwota dofinansowania czwartego projektu to 10 116 661,09 zł. Projekt Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Jeleniej Górze złożyła Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Możliwe przyczyny porażek w ZIT AJ

Wniosek projektowy naszej rewitalizacji został przygotowany przez zewnętrzną firmę za 22 140,00 zł. Wcześniej wiele wniosków z podobnym skutkiem złożył Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Wskazywano, że wydział, który jest w stanie pozyskać środki z wielu innych źródeł, ma problemy z naborami w ZIT.

Wymienione w strategii Aglomeracji Jeleniogórskiej typy projektów dotyczące rewitalizacji to:

 • remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
  wyposażenie istniejących zdegradowanych
  budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i
  przestrzeni (np. monitoring miejski lub
  dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób
  niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub
  nadania im nowych funkcji społecznych,
  kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;
 • remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).
 • inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji; Wsparcie będzie udzielane w oparciu o kompleksowy Program Rewitalizacji lub inne dokumenty z powyższego zakresu – czytamy fragment strategii dotyczący tego działania.

To kolejny projekt miejski, który nie zyskał akceptacji. Czy przystąpienie do ZIT było dobrą decyzją a być może konsultacje społeczne, które odbywały się latem 2014 roku, nie zostały wystarczająco wykorzystane? Strategia Aglomeracji Jeleniogórskiej niekoniecznie musi uwzględniać potrzeby Złotoryi.

Zakłada między innymi ciążenie Złotoryi do Jeleniej Góry gdzie w praktyce Złotoryja naturalnie ciąży do Legnicy. – Stan infrastruktury drogowej przez wszystkie gminy AJ oceniany jest jako wymagający interwencji. Górski teren determinujący dostępność komunikacyjną powoduje, że czas dojazdu do centrum AJ (Jeleniej Góry), z takich miast jak Gryfów Śląski, czy też Złotoryja jest dość długi w stosunku do odległości i wynosi średnio 30-45 min. – czytamy w Strategii.

Problemem może być również to, że nie ma ciągłości terytorialnej, ponieważ do ZIT nie należy Gmina Złotoryja. Praktycznie uniemożliwiło to wzięcie udziału przez Miasto w projekcie budowy single-treków wraz z Pielgrzymką, Świerzawą, Wojcieszowem i Nadleśnictwem Złotoryja.

ZOBACZ STRATEGIE

Komentarze

komentarze