Jedna interpelacja radnej Szeląg w tej kadencji

W mijającej kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radna Jadwiga Szeląg złożyła jedną interpelację. Jest ona datowana na 15 lipca 2016 r.

Interpelacja dotyczyła „przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Wojska Polskiego w Złotoryi i jednoczasowego remontu mostu nad rzeką Kaczawą przy ul. Chojnowskiej”.

Radna wnosiła o „zmianę terminów przeprowadzenia […] remontów tak aby nie były prowadzone w tym samym czasie”.

Jadwiga Szeląg uzasadniała to problemami dla ciężarówek z podstrefy LSSE, przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zakładów górniczych „Lena” oraz zakładów produkcji kruszyw zlokalizowanych w okolicy Wilkowa.

Radna pisała m.in., że „obydwie drogi stanowią alternatywne trasy dojazdowe dla pojazdów ciężarowych do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa w Złotoryi, do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie byłych zakładów górniczych „Lena”, oraz do zakładów produkcji kruszyw znajdujących się w okolicy Wilkowa.”

Wskazywała, że najkrótsza alternatywna trasa dojazdu zwiększy się o ok. 20-30 km.

Podała również przykład, że z zakładów produkcji kruszyw odjeżdża dziennie ok. 300 samochodów z kruszywem, co mogłoby spowodować spadek sprzedaży o kilkadziesiąt procent.

Na interpelację odpowiedział Jerzy Michalak, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego:

  • „[…] konieczność wykonania remontu z zaleceń pokontrolnych NIK wydanych dla DSDiK w 2015 r.”
  • „W porozumieniu z Wykonawcami robót budowlanych DSDiK uzgodni przesunięcie terminów robót budowlanych zarówno na obiekcie mostowym jak i przedmiotowej drodze, tak aby zminimalizować utrudnienia na mieszkańców oraz firm korzystających z DW 328 na terenie miasta.”
  • „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 328 prowadzony będzie jednocześnie z remontem infrastruktury podziemnej, której stan jest katastrofalny (w wyniku częstych awarii sieci wodociągowej droga w tym roku zamykana była miejscowo 18 razy).”
  • „Zły stan mostu oraz wprowadzone ograniczenie nośności wymuszają jak najszybsze wykonanie remontu, aby zapobiec jego dalszej degradacji. Brak jest możliwości wykonania przeprawy tymczasowej przez rzekę.”
  • „Wykonawca zakończył etap projektowania i w najbliższych dniach rozpocznie roboty budowlane. Przesunięcie terminu spowodować mogłoby konieczność zakończenia całości prac w przyszłym roku ze względu na technologię robót (brak możliwości wykonywania ich w okresie zimowym). Co więcej powyższy stan rzeczy najpewniej wiązałby się z roszczeniami Wykonawcy o pokrycie kosztów przestojów we wspomnianym okresie zimowym.” 
  • „Planuje się, że w trakcie remontu drogi ruch pojazdów będzie sterowany wahadłowo ręcznie oraz sygnalizacją świetlną taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników drogi.” 

INTERPELACJA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Komentarze

komentarze