Basen odkryty powstanie za pieniądze ze sprzedaży terenu, na którym znajdują się ruiny starego basenu?

Pojawia się szansa na to, że w Złotoryi będzie znów funkcjonował basen letni. Zmienić ma się jednak jego lokalizacja.

W planie władz miejskich basen odkryty powinien leżeć obok miejsca gdzie w przyszłości zostanie zlokalizowany basen kryty. Zmniejszyć to ma koszty utrzymania obydwu budowli i usprawnić ich utrzymanie.

Kompleks powinien znajdować się blisko szkół. Niestety lokalizacja przy ul. Legnickiej nie spełnia tego warunku. Dlatego rozważane są działki z tyłu ul. Lubelskiej.

Najpierw musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru [przyp. red. obszaru ruin basenu]. Później będziemy mogli wystawić to na sprzedaż. Plan rzeczywiście jest taki, żeby sprzedać teren po starym basenie i za ta pieniądze mieć na wkład własny przy budowie nowego w innym miejscu. – odpowiedział burmistrz w pytaniach na stronie miejskiej.

Pieniądze na wkład własny budowy basenu odkrytego miałyby pochodzić ze sprzedaży działki przy ul. Legnickiej 40. Stanie się to możliwe dopiero po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Dlatego w czerwcu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi wynika z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie terenów przewidzianych do zainwestowania, intensyfikacji działalności gospodarczej. Dodatkowo, szczegółowe ustalenia obowiązującego planu miejscowego przewidują obecne zagospodarowanie – kąpielisko – do zachowania. Zatem nie ma możliwości innego wykorzystania przedmiotowego terenu, a koszty modernizacji tego obiektu znacząco przewyższają możliwości finansowe Gminy. Należy zatem rozszerzyć istniejącą funkcję usług sportu (US) o ogólnie rozumiane usługi (U). Chcąc pozyskiwać kolejnych inwestorów Gmina musi dysponować odpowiednim zapleczem gruntów atrakcyjnych ze względu na położenie, wielkość i możliwości zabudowy, nie wykluczając przy tym możliwości realizacji na przedmiotowym terenie usług sportowych. Należy stwierdzić, że istnieją szczególne wskazania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 9 obręb 6 w Złotoryi. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Koszt remontu basenu przy ul. Legnickiej byłby bliski kosztowi budowy nowego w innym miejscu. Według wyceny z 2016 r. miałby kosztować 2-3 miliony złotych. W 2012 roku szacunki mówiły o kwocie 1,5 mln do 4 milionów złotych. Padła również kwota 6 mln złotych, ale chyba w wariancie obiektu o przedłużonym okresie użytkowania (t.j. podgrzewana woda). Koszt utrzymania basenu letniego wycenia się na ok. 200 tys. złotych.

Basen został zamknięty w 2011 roku.

Problemy z basenem zauważył już w 2010 roku Zbigniew Gruszczyński. Dyrektor ZOKiR zwracał uwagę na konieczność remontu niecki basenu:

„Rzeczą niezbędną do realizacji zadań merytorycznych jest poprawa bazy. Remontu wymaga dach na budynku ZOKiR-u, Pałacyk i niecki basenu”

Na początku roku 800-lecia nadania praw miejskich w sprawie koniecznego remontu interpelował radny Józef BanaszekZbigniew Gruszczyński składający sprawozdanie na sesji Rady wypowiedział się na ten temat:

„Basenem ZOKiR  zarządza od 3 lat, wykonywane są drobne remonty, zmieniona została estetyka zewnętrzna obiektu. Jednak w okresie zimy ściany basenu zostały wysadzone. Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić basen do stanu używalności.  Trzeba wiedzieć, że z chwilą otwarcia  zalewu, na basenie nie było ludzi. „

Ówczesny burmistrz Ireneusz Żurawski na tej samej sesji tłumaczył:

„Zły stan techniczny basenu to nie jest stan, który będzie nas co roku kosztował  dziesiątki tys. złotych.  Z basenu mieszkańcy korzystają ok. 35 dni w roku. W obecnej wersji basen funkcjonuje te 35 dni i tak chcemy to utrzymać przy drobnych remontach. Nie podejmę decyzji o wydaniu 6 mln zł na kapitalny remont. Pozyskaliśmy środki i wybudowano piękny zalew. Te obiekty mogą razem funkcjonować.”

Rok później odpowiadał przewodniczącemu Rady Romanowi Gorzkowskiemu na pytanie o to czy jest szansa reaktywacji obiektu:

„Basen nie będzie otwarty. Praktyka pokazała, że kiedy jest otwarty basen i zalew basen nie przynosi żadnych dochodów. Kiedy jest pogoda zalew jest pełny a na basenie są jednostki. Za wejście na zalew nie pobiera się pieniędzy natomiast basen jest płatny.”

Czy w postępowaniu przetargowym znajdą się osoby chętne do zakupu działki przy ul. Legnickiej? Pieniądze uzyskane ze sprzedaży terenu umożliwią budowę basenu w innym miejscu.

Komentarze

komentarze