Stwórzmy Złotoryjski Budżet Obywatelski

Burmistrz Złotoryi zaprasza mieszkańców do wypracowania wspólnego projektu uchwały, która pozwoli zorganizować Złotoryjski Budżet Obywatelski 2018. Proponuje przy tym spotkanie, na którym odbędzie się dyskusja nad ostatecznym kształtem projektu uchwały, który złoży Burmistrz wraz z mieszkańcami:

Jeżeli w naszym Mieście ma powstać Budżet Partycypacyjny, czy jak kto woli –
Obywatelski, to niech jego podstawy stworzą rzeczywiście mieszkańcy. Niech zadecydują o jego kształcie, żeby nikt nie używał tego narzędzia do swoich własnych celów.

Dwie ostatnie debaty – jedna zorganizowana przez stowarzyszenie, druga przez Urząd Miejski uświadomiły mi, że nadal istnieje bardzo duży rozdźwięk pomiędzy ludźmi wybranymi w demokratycznych wyborach, a tymi, którzy tych ludzi wybrali lub mogli wybrać, a nie skorzystali z tego prawa.

Dlatego wykorzystując narzędzie, jakie istnieje od początku bieżącej kadencji – gwarantujące każdemu mieszkańcowi naszego miasta posiadającemu czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej możliwość złożenia projektu uchwały do Rady Miejskiej w Złotoryi – czyli inicjatywę uchwałodawczą – zachęcam mieszkańców naszego Miasta do złożenia na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotoryi projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Aby uchwała została rozpatrzona konieczne jest zebranie na liście poparcia podpisów 0,5% mieszkańców Złotoryi uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi – obecnie jest to około 65 osób.

Formatka uchwały jest gotowa, wzorowana na rozwiązaniach, które już funkcjonują. Należy uzupełnić ją w zasadzie o 5 kluczowe parametrów, które będą istotą uchwały:
1. Kwota, która zostanie postawiona do dyspozycji;
2. Liczba okręgów, na który należałoby podzielić nasze Miasto;
3. Liczba osób, które powinny poprzeć projekt;
4. Harmonogram działań zmierzających do wyboru projektów przez mieszkańców;
5. Sposób i czas głosowania.

Dlatego spotkajmy się we wtorek 12 września o godzinie 17.00 w sali klubowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji aby doprecyzować tych pięć punktów.

Zarezerwowałem salę, przygotowałem wzór uchwały – reszta należy do Was.

Projekt można pobrać i edytować – zgłaszając swoje uwagi, tak aby na spotkanie we wtorek przedstawić już konkretny dokument, pod którym będzie można się podpisać – oczywiście po zatwierdzeniu tych 5 kluczowych parametrów.
Wersja Word: https://drive.google.com/file/d/0Bx6wZOoQ6r3TMDJuRGZKR0RBQ0E/view 
Wersja PDF: https://drive.google.com/file/d/0Bx6wZOoQ6r3TbEh2Z0xoSXpfUE0/view

Chcesz decydować o swoim mieście – masz doskonałą okazję.

Czy inicjatywa przyczyni się do popularyzacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej?

Komentarze

komentarze