Zadłużenie miasta na koniec I kwartału 2017 roku spadło poniżej 24 mln zł!

Urząd Miejski w Złotoryi opublikował sprawozdania RB na koniec I kwartału 2017 roku. Zadłużenie maleje a miasto dysponuje wciąż sporymi depozytami na żądanie.

Według danych ze sprawozdania Rb-Z zadłużenie Gminy Miejskiej Złotoryja wyniosło 23 805 980,30 zł, z czego:

  • 22 616 512,22 zł to zadłużenie wobec banków,
  • 781 440,00 zł wobec grupy III sektora finansów publicznych,
  • 184 320,00 zł wobec gospodarstw domowych – dotyczy zakupu gruntów na raty od osób fizycznych,
  • 223 708,08 zł pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Warto dodać, że miasto ma także pokaźne należności. Obecnie dysponuje depozytami na żądanie (w bankach) w wysokości 5 766 082,88 zł, jednak w najbliższych miesiącach powinno dojść do rozliczeń związanych z budową stadionu miejskiego za 5 mln zł. Poza tym należności wymagalne wynoszą 4 052 545,38 zł, z czego 3 717 640,23 zł to należności gospodarstw domowych. Pozostałe należności wynoszą 7 982 418,00 zł.

Z dokumentów Rb-27S i Rb-28S oraz RB-NDS wiemy, że na koniec I kwartału miasto wydało 13 480 447,62 zł (w tym wydatki majątkowe 336 277,08 zł) a dochody wyniosły 15 341 916,52 zł (w tym 284 398,77 zł majątkowe). Nadwyżka na koniec pierwszego kwartału wyniosła 1 881 468,90 zł. Miasto ma przychody w wysokości 4 802 005,48 zł tytułem nadwyżek budżetowych z lat poprzednich.

Zadłużenie w poprzednich okresach:

Okres Kwota zadłużenia
31 XII 2010 22 282 519,55 zł
31 XII 2012 27 199 867,62 zł
31 XII 2013 26 931 658,16 zł
31 XII 2014 26 331 013,32 zł
31 XII 2016 24 267 465 zł zł
31 III 2017 23 805 980,30 zł

Załączniki:

Rb-27S
Rb-28S
Rb-NDS
Rb-Z
Rb-N

Komentarze

komentarze