Odtworzenie walorów botanicznych „oczka” już wkrótce

24 lipca 2018 r. zastępca burmistrza zgłosił w Starostwie Powiatowym w Złotoryi zamiar przystąpienia do budowy sieci wodociągowej wraz z pompownią i wewnętrzną linią zasilającą w ramach zadania pn. „Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – oczko przy ul. Wiosennej” na działkach nr 131/97, 132/9, 412/13, 412/17, 412/21, 440/1, 418/1 – ul. Lubuska, ul. Krakowska – j. e. 022602_1.0008 – Złotoryja”.

Inwestycja dotyczy zasilenia wodami podziemnymi znanego wszystkim mieszkańcom Złotoryi „Zielonego Oczka” znajdującego się nieopodal szpitala. Intensywna zabudowa w ostatnich kilkunastu latach uszkodziła naturalny dopływ wody, czego skutkiem jest m.in. niski stan wody w oczku w ostatnich dniach.

Do środy można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzieć się co do całości dokumentacji oraz składać pisemne i ustne wyjaśnienia w sprawie. Dokumenty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w Wydziale Architektury i Budownictwa. Do dnia 14 sierpnia 2018 r. można wnosić sprzeciwy w sprawie.

Przy „Zielonym Oczku” w ostatnim czasie powstała altana grillowa za ok. 20 tys. złotych. Był to jeden ze zwycięskich projektów Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego pomysłodawcą był radny miejski Marcin Gagatek. W skład ukończonej już inwestycji weszły:

  • altany ogrodowa,
  • zakup 4 stołów i 8 ławek drewnianych,
  • zakup grilla ogrodowego (na trójnogu),
  • utwardzenie podłoża kostką brukową.

(Fot. stan „Zielonego Oczka” na dzień 28 lipca 2018 r. godz. 18:00)

Zobacz również:

Co z zielonym oczkiem?

Komentarze

komentarze