W mieście ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych

Ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Złotoryja.

W tym roku planuje się przeznaczenie 362 tys. zł wobec 335 tys. zł w roku ubiegłym.

Przewidziane zostały następujące zadania:

Zadanie nr 1 w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – 210 tys. zł (w roku 2016 – 180 tys. zł)
Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

Zadanie nr 2 w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10 tys. zł (bez zmian)
Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2017 r.

Zadanie nr 3 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej – 15 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

Zadanie nr 5 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 60 tys. zł (63 tys. zł)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

Zadanie nr 6 w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję – 7 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

Kryteria oceny ofert oraz regulamin można znaleźć w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

Komentarze

komentarze