Zostały ustanowione nagrody dla najlepszych złotoryjskich firm

Aureulius – tak nazywa się prestiżowa nagroda gospodarcza, którą ustanowił burmistrz Złotoryi. Przyznawana będzie co roku najlepszym firmom w mieście i powiecie złotoryjskim. Ruszyła właśnie pierwsza edycja konkursu. Skompletowana już została kapituła konkursowa, przyjmowane są też zgłoszenia kandydatów do nagrody. Ogłoszenie laureatów nastąpi pod koniec kwietnia.

Nagroda Gospodarcza Burmistrza Złotoryi to wyróżnienie dla przedsiębiorców wnoszących znaczący wkład w rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Złotoryi w kraju i zagranicą. Aurelius ma być przyznawany corocznie najlepszym firmom w 5 kategoriach: Innowator, Ambasador, Lokomotywa, Debiutant oraz Firma Roku.
Pomysłodawcą nagrody jest burmistrz Robert Pawłowski. – Są w naszym mieście i regionie ludzie, którzy odnoszą gospodarczy sukces i często inspirują innych. Chcemy nagrodzić i pokazać te przedsiębiorstwa, które wiodą prym i są wzorem. Liderzy rynku i murowani kandydaci do nagrody są wszystkim znani, ale mamy nadzieję, że w konkursie pojawią się też takie firmy, o których mieszkańcy usłyszą po raz pierwszy – podkreśla burmistrz.

Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do 3 kwietnia, wypełniając formularz i wysyłając go drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub składając osobiście w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Formularz zgłoszeniowy on-line został też uruchomiony na stronie www.aurelius.zlotoryja.pl. Nabór kandydatów do nagrody jest otwarty, co oznacza, że zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec Złotoryi.

W kolejnym etapie konkursu do pracy przystąpi kapituła, która spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze nominatów w czterech kategoriach: Innowator, Ambasador, Lokomotywa i Debiut. Ich lista zostanie ogłoszona do 17 kwietnia. Tytuł Firmy Roku otrzyma przedsiębiorstwo wybrane przez burmistrza Roberta Pawłowskiego.
Uroczysta gala i ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane są na piątek 27 kwietnia w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Zwycięzcy, wyłonieni przez kapitułę, otrzymają statuetkę Aureliusa oraz dyplom. Laureaci przez rok po zakończeniu konkursu będą mogli używać logo nagrody w prezentacji swoich firm. Nazwy tryumfatorów będą się też pojawiały podczas promocji gospodarczej Złotoryi, aż do kolejnej edycji Aureliusa. Udział w konkursie niesie też dla przedsiębiorców inne korzyści, m.in. możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i promocję własnego biznesu.

Kapitułę konkursu tworzą osoby od lat związane z biznesem: Piotr Styczek – złotoryjski przedsiębiorca zajmujący się doradztwem gospodarczym, przedstawiciel miasta Złotoryi w radzie nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Maćkała – były prezydent Lubina, poseł i senator oraz Ignacy Bochenek – były wiceprezydent Legnicy, który pełnił też funkcje wicewojewody dolnośląskiego oraz wiceministra skarbu. Partnerem projektu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Konkurs organizuje Urząd Miejski w Złotoryi.

Złotoryja zyskuje w ostatnim czasie na znaczeniu gospodarczym. W opinii złotoryjskiego ratusza, rok 2016 był dla miasta najlepszym od wielu lat pod względem promocji gospodarczej. Złotoryja jest postrzegana jako miejsce atrakcyjne dla biznesu, o czym świadczy debiut w rankingu magazynu „Forbes” oraz przyznanie certyfikatu „Gmina przyjazna inwestorowi”. Teraz burmistrz zamierza wyróżnić również najlepszych przedsiębiorców, którzy do tej zmiany wizerunku miasta się przyczyniają.

Kategorie Nagrody Gospodarczej AURELIUS

Innowator
Firmy, które prowadziły w okresie ostatnich 3 lat nowatorskie badania lub wdrożyły rozwiązania o charakterze innowacyjnym o dużym potencjale gospodarczym.

Ambasador
Firmy, które osiągają sukces jako eksporterzy oraz mogą pochwalić się wysokim udziałem i dynamiką eksportu oraz są aktywnymi uczestnikami targów i misji gospodarczych.

Lokomotywa
Firmy pozytywnie oddziałujące na lokalny rynek pracy i realizujące projekty inwestycyjne i/lub zatrudniły w ostatnim roku więcej niż 20 pracowników.

Debiutant
Nowo powstałe firmy mogące pochwalić się dynamicznym wzrostem sprzedaży od początku swojego istnienia i/lub posiadają potencjał do dalszego rozwoju.

Firma Roku
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Złotoryi zostanie przyznana za szczególne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – Piotr Maas

Komentarze

komentarze