SPZOZ uruchomi linię kredytową na 15 mln złotych?

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi (jednostki prowadzonej przez powiat złotoryjski) prowadzi rozeznanie rynku odnośnie zaciągnięcia limitu kredytowego lub pożyczkowego na kwotę 15 mln złotych.

Kredyt lub pożyczka miałyby zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań jednostki organizacyjnej, które wynoszą ok. 17 mln złotych. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka.

Usługa miałaby być świadczona przez 10 lat a karencja w spłacie kapitału miałaby wynosić 2 lata od dnia podpisania umowy.  – Udostępnienie pożyczki do wykorzystania przez Zamawiającego nastąpi maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Uruchomienie transz będzie następowało na pisemny wniosek zamawiającego składany nie później niż 3 dni robocze od daty planowanego uruchomienia, po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń. – czytamy w ogłoszeniu.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku do godz. 12:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Dziś głównym dochodem SPZOZ są wpływy z umowy dzierżawy. Od września 2016 r. usługi medyczne w szpitalu świadczone są przez Szpital Powiatowy im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi Sp. z o. o..

Można wnioskować, na podstawie przedstawionego ogłoszenia, że w najbliższym czasie powiat złotoryjski nie przejmie zadłużenia SPZOZ. W jakiej formie będzie funkcjonowała ta jednostka organizacyjna i jaki będzie zakres prowadzonej przez nią działalności medycznej?

OGŁOSZENIE O OFERCIE

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze