Powiat z 4,5 mln zł nadwyżki, miasto z 2,2 mln zł nadwyżki

Zarówno miasto Złotoryja, jak i powiat złotoryjski zakończyły rok budżetowy 2018 z nadwyżkami budżetowymi.

W przypadku miasta wykonanie dochodów i wydatków było niższe od planowanych ze względu na przeniesienie realizacji niektórych projektów inwestycji, np. ścieżek rowerowych, budowa ronda, hali modułowej na kolejny rok budżetowy.

W przypadku powiatu wynik poprawiło niższe wykonanie wydatków w dziale pomoc społeczna:

– z zaplanowanych 8 497 262,90 zł dochodów wykonano 6 270 252,91 zł,
– z zaplanowanych 7 052 172,00 zł wydatków wykonano 2 358 519,53 zł, w tym po stronie wydatków zakup materiałów i wyposażenia wydano 25 064,05 zł z 2 564 477,24 zł zaplanowanych. Zalicza się tu między innymi projekt „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, na który otrzymano już część środków.

Miasto Złotoryja
Dochody wykonane: 63 061 117,91 zł Dochody planowane: 72 313 914,58 zł
Wydatki wykonane: 60 794 466,35 zł Wydatki planowane: 75 716 414,58 zł
Nadwyżka: +2 266 651,56 zł Plan: -3 402 500 zł

Powiat Złotoryjski
Dochody wykonane: 50 739 837,26 zł Dochody wykonane: 56 405 173,90 zł
Wydatki wykonane: 46 126 244,20 zł Wydatki planowane: 56 405 173,90 zł
Nadwyżka: +4 613 592,98 zł Plan: 0 zł

Załączniki:

Sprawozdania RB za grudzień 2018 r.

Komentarze

komentarze