Wniosek radnego do budżetu powiatu na 2019 r. o stypendia dla nowych uczniów LO i ZSZ został odrzucony

Na ostatniej w 2018 roku sesji, radni powiatowi uchwalili budżet na rok 2019. W toku prac nad budżetem w komisji budżetu oraz na sesji radny Paweł Macuga złożył wniosek o zapisanie 50 tys. zł na stypendia dla nowych uczniów LO i ZSZ, którzy przyszliby do tych szkół z odpowiednio wysoką średnią. Większość rządząca wniosek jednak odrzuciła.

Wniosek dotyczy utworzenia funduszu stypendialnego w wysokości 50 tys. zł, ma to być na sfinansowanie stypendiów dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy osiągnęli wysoką średnią w ostatnim roku kształcenia i wybiorą kształcenie w szkołach na terenie powiatu złotoryjskiego.

Wniosek radnego Pawła Macugi na sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego 21 grudnia 2018 r.

Radny Macuga po prośbie wicestarosty Rafała Miary o doprecyzowanie kręgu szkół, których wniosek dotyczy określił, że są to szkoły, których organem prowadzącym jest powiat złotoryjski.

Jak wspomniał przewodniczący Łukasz Horodyski wcześniej komisja budżetu odrzuciła wniosek, ale przyjęła aby zarząd powiatu przygotował na następne posiedzenie komisji budżetu analizę jak miałoby to wyglądać, regulamin.

Członek zarządu powiatu Zbigniew Mosoń miał wątpliwości czy na tym etapie radni, bez zgody zarządu, mogą składać wnioski do budżetu. Radca prawny rozwiał wątpliwości radnego.

„Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

Art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

W przypadku wystąpienia w budżecie nadwyżki rada może przyjąć zmiany do wysokości tej nadwyżki bez wskazywania wydatków, które należy zmniejszyć lub dochodów, które należy zwiększyć.

Za wnioskiem (7): Lech Olszanicki, Irena Niemczycka, Anna Melska, Paweł Macuga, Bożena Czernatowicz, Wanda Grabos, Władysław Grocki
Przeciw wnioskowi (9): Wiesław Świerczyński, Rafał Miara, Zbigniew Mosoń, Piotr Janczyszyn, Stanisław Grzyb, Łukasz Horodyski, Zbigniew Zięba, Ryszard Raszkiewicz, Elwira Gogula

Fragment sesji z wnioskiem Pawła Macugi możesz zobaczyć tu.

Komentarze

komentarze