Poszukiwani kandydaci do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu złotoryjskiego mogą zgłaszać kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi.

2 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ukazało się Ogłoszenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. – Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi. Prawo zgłoszenia jednego kandydata mają organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu złotoryjskiego. Zgłoszenie kandydatur w formie pisemnej przyjmowane będą w sekretariacie Starosty Złotoryjskiego, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. – czytamy w ogłoszeniu podpisanym przez Ryszarda Raszkiewicza, starostę złotoryjskiego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 1 lipca 2017 r.

Komentarze

komentarze