Nagranie z XLI Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Od władz powiatu złotoryjskiego uzyskaliśmy nagranie audio ze styczniowej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego.

XLI Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego odbyła się 25 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Poniżej publikujemy nagranie:

Sesja trwała ok. 30 minut, po 20 minutach ogłoszono 15. minutową przerwę. Podjęto dwie uchwały. Przewodniczący Rady podał również terminy następnych sesji: 22 lutego, 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca.

Nagranie zostało sporządzone przez Biuro Rady Powiatu Złotoryjskiego i udostępnione na wniosek.

Zgodnie z § 37 ust. 1. Statutu Powiatu Złotoryjskiego:

„Przebieg sesji utrwala się w formie zapisu cyfrowego, który podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.”

Komentarze

komentarze