Złotoryjscy internauci zdecydują o miejscu nasadzenia kilkudziesięciu drzew

Ponad 50 klonów i buków nasadzi na terenie Złotoryi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. To rekompensata za wycięcie 26 starych drzew przy ul. Wojska Polskiego. Nasadzenia planuje także złotoryjski magistrat – w internecie trwa sonda dotycząca miejsc, w których powinny się pojawić.

Przypomnijmy, że wycinka kilkudziesięcioletnich klonów w sąsiedztwie Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Związana była z modernizacją jezdni drogi wojewódzkiej nr 328, która na ok. 100-metrowym od­cinku ma być poszerzona do 6 m. Drzewa zostały wycięte na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza Złotoryi.

Dla zachowania równowagi przy­rodniczej Urząd Miejski w Złotoryi zobowiązał jednak DSDiK do nasadzeń kompensacyjnych. 52 młode klony i buki pojawią się w miejscach wskazanych przez ratusz do końca maja przyszłego roku. Będą nasadzone w pasach dróg wo­jewódzkich, ale także na miejskich terenach zielonych. Lokalizację nasadzeń przedstawiają mapki.

Jednocześnie złotoryjski ratusz zaczął zbierać opinie od mieszkańców, gdzie na terenie miasta powin­ny się pojawić nowe drzewa, nasadzone w ramach bieżącej gospodarki prowadzonej przez ma­gistrat. Na stronie www.zlotoryja.pl w zakładce Konsultacje społeczne od środy jest aktywna ankieta, za pomocą której można wska­zywać konkretne lokalizacje. W formularzu należy podać jak naj­dokładniejszy opis proponowanego miejsca. Prawne i przyrodnicze możliwości wykonania nasadzeń zweryfikują urzędnicy z Wydziału Mienia UM.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze