Nowoczesny patriotyzm – felieton naczelnego

Na czym polega dzisiejszy patriotyzm? Czy jest nim uczestnictwo w marszach niepodległości a może kibicowanie drużynie narodowej? A może patriotyzm to nasza codzienność?

Patriotyzm to uczciwa praca, gdyż to ona przyczynia się do zwiększania Produktu Krajowego Brutto. To ona jest w stanie uczynić z naszej gospodarki potęgę a potężna gospodarka prowadzi do rozkwitu pomyślności Narodu, szczęścia naszych rodaków. To ona wzmaga kreatywność.

Patriotyzm to wybieranie produktów wytwarzanych przez spółki, które pochodzą z Polski i tu płacą swoje podatki. To także promowanie polskich marek, a że mamy czym się pochwalić wystarczy rzucić okiem na parkiet warszawskiej giełdy. CD Projekt, LPP (właściciel Reserved, House, Cropp, Mohito), Amica, CCC, Asseco, Comarch a także te już nienotowane jak InPost to przykłady spółek, które odniosły sukces zagranicą. To przyczynia się do bogactwa Narodu, do inwestowania w Polsce zarobionych pieniędzy, zatrudniania nowych pracowników a także sławienia Polski dobrą jakością poza jej granicami.

Patriotyzm to uczciwe, terminowe płacenie podatków, gdyż w ten zasilamy budżet naszego państwa. Nie na zasadzie „płacę podatki a oni tego robią, po co ja płacę?!”. Nie tylko Ty płacisz. Z tych podatków możesz czuć się bezpiecznie, bo opłacane jest wojsko, policja, służba zdrowia, straż pożarna, wymiar sprawiedliwości. Z tych podatków twoje dzieci pobierają naukę w szkołach i na uczelniach wyższych. Z tych podatków budowana jest i utrzymywana infrastruktura w twoim otoczeniu. Dążenie do tego aby usługi publiczne były jak najlepiej jakości to rozwój kraju.

Patriotyzm to nie naciąganie państwa. To nie udawanie chorób, ubóstwa albo branie zasiłków i pomocy państwowej ze zwykłego lenistwa, cwaniactwa. Pomoc powinna trafiać wyłącznie dla prawdziwie potrzebujących. My też powinniśmy pomagać tym prawdziwie potrzebującym. To też nie wyłudzanie.

Patriotyzm to zabieranie głosu w sprawach publicznych. Chodzenie na wybory, zabieranie głosu w konsultacjach publicznych, zainteresowanie działalnością władzy państwowej i samorządowej. Kontrolowanie tej władzy i ujawnianie patologicznych procederów. Poczucie, że Polska to nasze wspólne dobro.

Patriotyzm to zrzeszanie się w stowarzyszeniach i grupach nieformalnych, które prowadzą działalność pożytku publicznego. To oznacza prowadzenie działań dla innych pro publico bono, w świetny sposób wykonywanie zasady pomocniczości – wyręczanie państwa. To także integracja środowisk, budowanie wspólnoty.

Patriotyzm to szacunek dla własnego Narodu. Nie tylko nieznieważanie Narodu, które jest penalizowane w Kodeksie Karnym, ale także wypowiadanie się o Narodzie i kraju w sposób pozytywny. To nie gadanie „ten kraj”, „ci Polacy”, ale „nasz kraj”, „my Polacy”.

Patriotyzm to kultywowanie kultury i historii, wpajanie jej potomkom i współrodakom. Jak powiedział niegdyś Marszałek Józef Piłsudski „Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na szacunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.”. Z naszej historii powinniśmy być dumni. Przeszliśmy drogę od małego państwa do lokalnego mocarstwa aż po niewolę i odrodzenie. W dzisiejszym świecie tylko kultywowanie własnej kultury i historii może zapewnić nieśmiertelność. Narody, które nie będą kultywowały swojej tożsamości zanikną, zasymilowane przez inne.

Patriotyzm to poszanowanie własności. Nie niszczenie mienia zarówno publicznego jak i prywatnego. Wandalizm obniża bogactwo Narodu. Sprawia, że niszczy się coś co należy do naszej kraju albo jego obywateli.

Patriotyzm to także szacunek do Konstytucji i jej przestrzeganie. Konstytucja stanowi o naszym ustroju polityczno-gospodarczym. Pozwala zachować stabilność i bezpieczeństwo kraju. Brak poszanowania obecnie obowiązującej Konstytucji powoduje brak poszanowania w przyszłości każdej kolejnej oraz obniżenie szacunku do instytucji państwowych.

Patriotyzm to przestrzeganie prawa. Nie angażuje to aparatu państwowego do stosowania środków przymusu celem ukarania sprawców. Pozwala zachować porządek publiczny i bezpieczeństwo a także ogranicza sytuacje konfliktowe między rodakami. Tworzy również poszanowanie prawa i instytucji państwowych.

Patriotyzm to tolerancja dla osób o odmiennych poglądach czy innym pochodzeniu. To tylko dzieli naród, spycha jednostki na margines a przez to nie wykorzystuje potencjału, który w każdym drzemie.

Patriotyzm to nie nośne hasła ani race, patriotyzm to nie nacjonalizm. Patriotyzm to codzienność, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, poszanowanie prawa, własności, godności, duma narodowa.

(Fot. Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”, domena publiczna, źródło zdjęcia: Wikimedia)

Komentarze

komentarze