Wkrótce legalne piwko nad zalewem, na sztolni i nad oczkiem?

Wskutek nowelizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w najbliższym czasie miasto ma obowiązek przyjąć nową uchwałę „alkoholową”. Okazuje się, że władze miejskie planują częściową liberalizację spożycia alkoholu w kilku miejscach na terenie miasta.

W trzech miejscach na terenie miasta będzie można spożywać legalnie alkohol?

Projekt uchwały zakłada odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych:

  • nad złotoryjskim zalewem,
  • na terenie ogrodzonym przy kopalni „Aurelia”,
  • na terenie przy „Oczku Wodnym” przy ul. Lubelskiej.

Wszystkie te punkty są objęte zasięgiem miejskiego monitoringu.

W projekcie uchwały przewidziano także miejsce na inne punkty. Czy Rada zaproponuje dodatkowe propozycje?

Na jakich zasadach będą wydawane zezwolenia?

Ponadto punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie będą mogłyby być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektów chronionych, tj. przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, ogrodzone place zabaw.

Odległość mierzy się ciągiem komunikacyjnym (odległość jaką trzeba pokonać bez napotykania naturalnych lub sztucznych przeszkód i bez narażania się na naruszanie przepisów Prawa o ruchu drogowym) od drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do ogólnodostępnego wejścia do obiektów chronionych.

Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku posesji ogrodzonych, ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym.

Ustalona zostanie także liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży – 50, w miejscu sprzedaży – 25
  • powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży – 50, w miejscu sprzedaży- 25
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży – 45, w miejscu sprzedaży – 20.

Kiedy uchwała wejdzie w życie

Jeżeli na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, Rada podejmie uchwałę, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Komentarze

komentarze