Wartość budynku LO wraz z przyległą działką znacząco wzrosła

Nieruchomość zabudowana budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących wyceniana jest obecnie na 23 928 154 zł. Tyle stanowi kwota z operatu szacunkowego przedstawiona nam przez Starostwo.

Kwota jest znacznie wyższa od przedstawionej w stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2015 r. Wówczas wartość nieruchomości szacowano na zaledwie 9 888 899,80 zł, z czego wartość budynków wyniosła 7 929 073,80 zł, budowli 15 946,00 zł a gruntów 1 943 880,00 zł. Budynek otacza działka o powierzchni 3,2398 ha.

Szpital wraz z przyległą działką o powierzchni 0,9163 hektara wart jest 2 razy mniej a dokładniej 11 400 000 zł. Wkrótce wycena zostanie zaktualizowana. W tym celu ogłoszono postępowanie mające na celu wybór podmiotu, który zrealizuje do 10 lutego taką wycenę. Termin składania ofert upłynął w czwartek.

Obydwie nieruchomości staną się przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Magellan S.A.. Rada Powiatu wyraziła zgodę na zabezpieczenie hipoteczne do kwoty 34 391 685,87 zł – 150% wartość łącznej kwoty pożyczki (15 000 000) oraz łącznego kosztu udzielonego finansowania (7 927 790,45 zł). Łączna wartość nieruchomości wynosi 35 328 154 zł.

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze