RPK ogłosiło przetarg na zakup zamiatarki uliczno-chodnikowej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z. o. o. ogłosiło przetarg na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ulicznochodnikowej wielofunkcyjnej przystosowanej do całorocznego utrzymania terenów komunalnych.

Zamiatarka musi być wyprodukowana w tym roku, fabrycznie nowa (przegubowa) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. Postępowanie przetargowe NIE dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie dw och pracowników RPK w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: I etap – dostawa zamiatarki z zestawem do zamiatania z zestawem do koszenia i szczotką – odchwaszczarką do 12 tygodni od daty zawarcia umowy; II etap – dostawa wymiennego osprzętu do zimowego utrzymania do 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

Kryteria wyboru ofert to: cena – 60%, okres gwarancji – 40% (minimum dwa lata). Oferty można składać do 6 czerwca 2017 r. do godziny 10:00.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komentarze

komentarze