Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w marcu poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W placówce udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też punkt konsultacyjny i grupa wsparcia. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców miasta Złotoryi. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników MOPS-u: Zofii Słomianej (pokój nr 12) lub Iwony Pawlus (pokój nr 16) w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr. telefonu 76 878 34 29.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

1. Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy pedagog-terapeuta.

Formy udzielanej pomocy terapeutycznej to m.in. rozmowy konsultacyjno-wspierające, rozmowy terapeutyczne, terapia rodzinna.

Pomoc terapeutyczna świadczona jest:

 • 29 marca 2017 r. w godz. 14-18,
 • od kwietnia do lipca 2017 r. i od września do grudnia 2017 r. w pierwszą i drugą środę miesiąca w godz. 14-18.

2. Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy psycholog.

Pomoc psychologiczna udzielana według zdiagnozowanych potrzeb.

Formy udzielanej pomocy psychologicznej to m.in.:

 • porady i rozmowy psychologiczne, diagnostyczne, doradcze, wspierające,
 • psychoedukacja w zakresie uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej, kwestii wychowawczych wobec dzieci.

Dyżur psychologa prowadzony jest:

 • 29 marca 2017 r. w godzinach 15.30-17.30,
 • od kwietnia do lipca 2017 r. i od września do grudnia 2017 r. w pierwszą i drugą środę miesiąca w godzinach 15.30-17.30.

3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy terapeuta uzależnień.

Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kie­rowanie do specjalistycznych placówek.

Punkt konsultacyjny czynny jest:

 • 29 marca 2017 r. w godzinach 15.30-17.30,
 • od kwietnia do lipca 2017 r. i od września do listopada 2017 r. w pierwszą, drugą i trzecią środę miesiąca w go­dzinach 15.30-17.30,
 • 6 grudnia 2017 r. w godzinach 15.30-17.30.

4. Grupa wsparcia informacyjno-edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie

Spotkania grupy wparcia prowadzą pracownicy MOPS.

Na spotkaniach grupy wsparcia udzielane są informacje i edukacja zgodnie z zakresem działalności grupy.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się:

 • 29 marca 2017 r. w godz. 15.30-18.30,
 • od kwietnia do lipca 2017 r. i od września do grudnia 2017 r. w pierwszą i drugą środę miesiąca w godz. 15.30-18.30.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze