Otwarto oferty na przebudowę Gwarków

Trzy oferty zostały złożone w przetargu na przebudowę ulicy Gwarków. Nie wiadomo jednak czy przetarg nie zostanie unieważniony.

Ratusz zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 360 837 zł brutto, z czego połowa kwoty miała pochodzić ze środków programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Jednak najkorzystniejsza z ofert wyniosła 442 510,45 zł brutto z 6-letnim okresem gwarancji jakości. Tyle zaproponowało konsorcjum firm Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (lider) i Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora (partner).

Oferty złożyły jeszcze spółki: Firma Budowlana „FOBIS” Sp. z o.o. z Lubina (493 545,47 zł brutto) oraz Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia (544 851,14 zł brutto). Spółki zaoferowały przy tym 5-letni okres gwarancji

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Nie wiadomo czy UM zdecyduje się na zwiększenie kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Komentarze

komentarze