Świerzawa dostanie 6,6 mln złotych na kanalizację w Dobkowie i Starej Kraśnicy

Urząd Marszałkowski opublikował listę projektów do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dla działania „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wczorajszym posiedzeniu (podejmując uchwałę nr 3220/V/16) zadecydował, że dofinansuje zadanie publiczne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków”. Projekt został najwyżej oceniony spośród 5 zgłoszonych (przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, Gminę Świerzawa, Gminę Gryfów Śląśki, Gminę Mirks, Gminę Janowice Wielkie). Trzy z nich uzyskały dofinansowanie (Gminy: Świerzawa, Mirsk oraz Janowice Wielkie).

Gmina Świerzawa na ten cel ma otrzymać 6,6 mln złotych. Szacunkowa wartość projektu wynosi 8,2 mln złotych.

Komentarze

komentarze