Od 19 czerwca można składać wnioski na dofinansowanie do wymiany pieca

Urząd Miejski w Złotoryi opublikował wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.

Przewiduje się refundację kosztów poniesionych od 1 stycznia 2017 r., w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż: dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł; dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7.000,00 zł; w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł.

Dofinansowaniem objęta będzie likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamiana na jeden z wymienionych: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Wzór wniosku oraz więcej szczegółów o programie można znaleźć na stronie miejskiej.

Wnioski można składać od 19 czerwca 2017 r.

Komentarze

komentarze