Co z budownictwem mieszkaniowym w Złotoryi?

W Złotoryi na mieszkania komunalne oczekuje 150 wnioskodawców (dodatkowo 112 na lokale do remontu) a 5 osób czeka na lokal socjalny. Ostatnimi laty buduje się wiele domków jednorodzinnych, ale budownictwo wielorodzinne należy raczej do rzadkości. Skutkiem stosunkowo małej liczba mieszkań jest to, że ceny nieruchomości na wolnym rynku są często wyższe niż w Chojnowie, Jaworze a nawet Legnicy. Jest jednak szansa, że wkrótce podaż mieszkań wzrośnie.

Rok temu Urząd Miejski wraz z TBS w Kamiennej Górze podjęli decyzje o budowie nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej, w którym ma powstać 26-27 mieszkań. Gmina wniosła grunt oraz w ciągu 5 lat wniesie do spółki 2 mln złotych tytułem objęcia udziałów. Finalizowane są obecnie ostatnie formalności przed rozpisaniem przetargu. – Projekt budynku TBS przy ul. Klasztornej właśnie został złożony w Starostwie Powiatowym. Mam nadzieję, że szybko wróci z pozwoleniem do inwestora. – odpowiedział jednemu z mieszkańców burmistrz na stronie miejskiej.

Miasto nie poprzestaje na lokalach wybudowanych w ramach współpracy z TBS. Także w ramach budownictwa komunalnego ma powstać nowy budynek. Być może przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, który od lat umożliwia uzyskanie dotacji na ten cel. Miasto stara się także o budowę w ramach programu Mieszkanie+. – W przyszłym roku chcielibyśmy rozpocząć budowę budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego. Nadal walczymy o budynek przy ul. Tuwima. Złożyliśmy akces do programu Mieszkanie+, czekamy na konkretną ofertę ze strony Ministerstwa. – informuje burmistrz. W debacie budżetowej w lipcu br. znalazła się informacja o 40 lokalach komunalnych przy Krzywoustego.

Także na wolnym rynku Złotoryja ma się wzbogacić o kolejne mieszkania. To wszystko za sprawą wygranego przed dwoma tygodniami przez lubińską spółkę Urbex przetargu na 2,3-hektara gruntów przy ul. Jerzmanickiej. Na ośmiu działkach Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, na pozostałych dziesięciu zabudowę jednorodzinną.- Deweloper, który nabył od nas działkę, przystąpił właśnie do projektowania pierwszego budynku przy ul. Jerzmanickiej. – dodaje burmistrz.

Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego należą do zadań własnych gmin (art. 7 ust. 1 pkt 7 u.s.g.). O budownictwie mieszkaniowym wspomina też w normie programowej Konstytucja RP w art. 75 ust. 1:

„Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.”

Komentarze

komentarze