Co zmieni projekt posłów PiS w funkcjonowaniu samorządów?

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jakie ciekawe zmiany zawiera?

Projekt można znaleźć na stronie Sejmu RP.

Na gruncie ustawowym mają być wprowadzone następujące usprawnienia, które są już realizowane w Złotoryi:

 • budżet obywatelski (wraz z zasadami realizacji),
 • transmisje i utrwalanie obrad,
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
 • publikacja interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi na nie na stronie internetowej.

A także kilka nowych:

 • głosowanie przy pomocy urządzeń, publikacja imiennych wykazów głosowań,
 • votum zaufania i raport o stanie gminy, powiatu – nowa instytucja podobna do absolutorium, możliwość zwołania referendum w sprawie odwołania wójta i głosowania nad odwołaniem zarządu po dwukrotnym nie uzyskaniu votum, debata z mieszkańcami,
 • powołanie komisji skarg, wniosków i petycji,
 • utworzenia biura rady – zwierzchnikiem służbowym przewodniczący Rady,
 • interpelacje i zapytania unormowane na gruncie ustawowym.

Zmienia się także kilka rzeczy w Kodeksie wyborczym, m. in.:

 • likwidacja JOW – powrót do systemu list, na każdej liście w danym okręgu minimum 3 kandydatów, okręgi wyborcze do rady gminy od 3 do 7 radnych,
 • podziału gminy na stałe obwody głosowania dokona komisarz wyborczy,
 • obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców,
 • okręgi wyborcze będzie ustalał właściwy komisarz wyborczy,
 • likwidacja głosowania korespondencyjnego,
 • brak możliwości kandydowania kandydata na wójta również do rady powiatu i sejmiku województwa. Kandydat na wójta może kandydować wyłącznie do rady gminy, w której kandyduje na wójta, burmistrza,
 • dwukadencyjność wójtów, burmistrzów liczona od kolejnych wyborów,
 • lista kandydatów do rady gminy musi uzyskać poparcie 150 wyborców,
 • podział mandatów pomiędzy listy kandydatów będzie dokonywany proporcjonalne do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy,
 • karalne wynoszenie kart poza lokal wyborczy.

 

Komentarze

komentarze