Czy opłaty pobierane przez powiat za odholowanie pojazdu są na odpowiednim poziomie?

We wrześniu ubiegłego roku Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wiele powiatów i miast na prawach powiatu ustala stawki za odholowanie pojazdów w wysokości maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich bezpodstawnie.

Samorząd nie ma dowolności w kształtowaniu tego aktu prawa miejscowego. Wysokość stawek trzeba należycie uzasadnić przy uwzględnieniu kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. Nadto ich wysokość nie może być uzasadniona chęcią maksymalizacji wpływów do budżetu. Również w przypadku powiatu złotoryjskiego stawki są stawkami maksymalnymi określonymi w rozporządzeniu. Stawki nie rozróżniają odległości na jaką trzeba odholować pojazd.

Po skargach właścicieli pojazdów z wielkich miast sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Na początku roku wygrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który stwierdził nieważność uchwały rajców miejskich z Łodzi. – Przepisy Prawa o ruchu drogowym przewidują ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi (np. na skutek niewłaściwego parkowania). Ich wysokość ma być przy tym ustalona z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Tymczasem, Rada Miejska w Łodzi określiła stawki opłat na maksymalnym możliwym poziomie, bez sprawdzenia, jaka będzie ich relacja do wspomnianych kosztów.czytamy na stronie RPO. O sprawie można też było usłyszeć m.in. w telewizji TVN24.

Minister Finansów 25 lipca br. ogłosił stawki maksymalne na rok 2018. Wszystkie wzrosły odpowiednio o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%. Można się spodziewać, że na wrześniowej sesji radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie nowych wysokości opłat. Warto aby wtedy pamiętali o casusie z Łodzi i innych polskich miast.

Aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do tego, że wysokości opłat uwzględniają rzeczywiście ponoszone koszty, powinno powstać dobre uzasadnienie projektu uchwały. W przypadku gdyby sąd administracyjny stwierdził po jakimś czasie nieważność uchwały (np. na wskutek nieodpowiednich stawek), kierowcy mieliby otwartą drogę do dochodzenia zwrotu poniesionych opłat.

Aktualne wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Złotoryjskiego:

1. Rower lub motorower – 110 zł
2. Motocykl – 218 zł
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 841 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1239 zł
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1508 zł

Aktualne wysokości opłat za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi, na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Złotoryjskiego:

1. Rower lub motorower – 19 zł
2. Motocykl – 26 zł
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 73 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 133zł
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196 zł

Za odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia ustala się koszty w wysokości 50% opłaty określonej dla usunięcia pojazdu z drogi, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Komentarze

komentarze