Urząd Wojewódzki przeszkoli samorządowców

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczącą harmonogramu tegorocznych szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Warsztaty – z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego – są organizowane od ubiegłego roku. W tym roku, w lutym samorządowcy rozmawiali w urzędzie o m.in. regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Kolejne szkolenia będę dotyczyć następujących tematów:

– gminne akty planowania przestrzennego – zagadnienia teoretyczne i problemy planistyczne (kwiecień 2017)

– statuty szkół i przedszkoli, instytucji kultury oraz bibliotek (czerwiec 2017)

– podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych, sportowych i artystycznych (wrzesień 2017)

– zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (listopad 2017)

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

komentarze