Złotoryja wzorem dla innych miast w przedsiębiorczości

Złotoryja otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Wzorowa Gmina”. Certyfikat potwierdza, że miasto należy do grupy najlepszych samorządów w województwie i w Polsce.

Złotoryja została nominowana w kategorii przedsiębiorczość. To właśnie działania samorządu miejskiego związane ze wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy oraz poszukiwaniem inwestorów poprzez przedsięwzięcia promocyjne znalazły uznanie w oczach członków kapituły konkursowej. Nagrodę w postaci statuetki oraz certyfikatu podczas gali zorganizowanej na zamku Topacz w Ślęzy odebrał burmistrz Robert Pawłowski. Wyróżnienia wręczał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, który podkreślał, że konkurs jest wspaniałą inicjatywą będącą podsumowaniem wieloletnich działań prowadzonych przez samorządy. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć m.in. film promocyjny o Złotoryi oraz wysłuchać laudacji o mieście.

Organizatorem konkursu „Wzorowa Gmina” jest wydawnictwo Europa Press Media i kwartalnik „Życie Regionów”. – Towarzyszy nam idea „Ucz się od najlepszych”. To właśnie takie miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m.in.: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie – tłumaczy dyrektor konkursu i redaktor naczelny „Życia Regionów” Artur Świtoń.

Na Dolnym Śląski plebiscyt „Wzorowa Gmina” zorganizowany został po raz pierwszy. Ze 169 miast i gmin w województwie ocenie poddano 30. Spośród nich nagrodę odebrało 18 samorządów w 12 kategoriach: bezpieczeństwo, edukacja, ekologia, gospodarka, infrastruktura komunalna i transport publiczny, kultura, oświata, przedsiębiorczość, służba zdrowia i opieka społeczna, sport, turystyka, wzorowy samorządowiec. O wyborze najlepszych decydowała kapituła, w skład której weszli wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek Przybylski oraz starosta powiatu wrocławskiego i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego Roman Potocki.

Certyfikatem „Wzorowa Gmina” Złotoryja ma prawo się posługiwać przez 3 lata. Miasto będzie mogło używać nazwy oraz godła promocyjnego na witaczach, tablicach informacyjnych oraz w folderach reklamowych i innych materiałach promocyjnych. Złotoryja będzie też prezentowana w kwartalniku „Życie Regionów” oraz na stronie www.wzorowagmina.pl, na której znajdą się informacje o gminie, zdjęcia, filmy oraz szeroki opis realizowanych zadań.

Źródło: Urząd Miejski w Zlotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze