Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie studium uwarunkowań

Zgodnie z grudniową zapowiedzią, miasto złożyło zapytanie ofertowe dot. zamówienia na kontynuację rozpoczętej procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi.

Opracowanie i przyjęcie studium uwarunkowań jest niezbędne aby móc uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Termin końcowy wykonania zamówienia to 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferty można składać do 18 stycznia 2017 r. do godziny 11:00

ZOBACZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Komentarze

komentarze