Wideorelacja z XXXVII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

W czwartek o godzinie 13:00 odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego. Publikujemy nagranie zrealizowane przez radnego Pawła Macugę i krótką mapę wydarzeń.

Porządek obrad wraz z opisem i linkami do poszczególnych fragmentów Sesji:

1. Otwarcie sesji.
* zmiana porządku obrad sesji – radni w głosowaniu: 17 – za
2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI.
* radni w głosowaniu:  15 – za, 2 – wstrzymujący się (P. Macuga, J. Sudoł)
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
* Ł. Horodyski – w mediach pojawiają się informacje o likwidacji laryngologii – prośba o wyjaśnienie informacji
* P. Macuga – harmonogram spłaty zadłużenia względem Magellana, brak posiadania takiej informacji – powiat naraża się na śmieszność
5. Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie pozbawienia drogi nr 2614 D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Jerzmanice Zdrój w celu zaliczenia jej do kategorii dróg wojewódzkich;
* prezentacja J. Krupy
* wypowiedzi radnych K. NiklewiczaJ. Sudoła, (o „starej koncepcji obwodnicy” przez Łąkową), Ł. Horodyskiego (czy znana jest odpowiedź Burmistrza Złotoryi oraz wójtów przez których teren mają przebiegać drogi przekazane przez DSDiK) oraz I. Żurawskiego (obawa, że zrezygnowano z koncepcji budowy obwodnicy w okolicach LSSE)
* radni w głosowaniu: 17 – za
6.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017.
* radni w głosowaniu: 16 – za, 1 – wstrzymujący (P. Macuga)
6.3. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Legnicy
* Ł. Horodyski – „pan siedzi w tej kajucie kapitańskiej i powinien pan być do końca”,  nie może blokować kariery, ale chciałby aby został do końca i dlatego się wstrzyma
* P. Macuga – pytanie do pani mecenas: jest podstawa prawną i chciałby zapytać czy to rodzaj rekomendacji dla RIO czy gest rady żeby nie blokować rozwoju kariery
* A. Ciempka odpowiada na pytanie
* radni w głosowaniu: 16 – za, 1 – wstrzymujący (Ł. Horodyski)
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
* R. Raszkiewicz – odpowiedź na interpelację radnego Ł. Horodyskiego – starosta zwrócił się w imieniu Zarządu Powiatu do NFZ, do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi
* R. Raszkiewicz – odpowiedź na interpelacje radnego P. Macugi – odpowiedź została już udzielona na poprzedniej sesji
8. Sprawy różne.
* A. Melska – czy WTZ już funkcjonuje w nowym pomieszczeniu i czy odbył się nabór do przedszkola
* W. Grabos – przedszkole już funkcjonuje
* R. Raszkiewicz – starosta zaprasza radną na herbatkę i rozwija temat
* P. Macuga składa projekt uchwały w sprawie nowelizacji Statutu [PISALIŚMY O TYM W ARTYKULE]

* I. Żurawski – informacja o terminie kolejnej sesji i zamknięcie obrad

O wydarzeniach związanych z Sesją możesz przeczytać również w artykułach poświęconych konkretnym tematom:

Radni powiatowi chcą móc sami składać projekty uchwał

Powiat przekaże drogę województwu?

Skarbnik powiatu zostanie członkiem Kolegium RIO?

Komentarze

komentarze