Rusza modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków

W ciągu kilku najbliższych tygodni zacznie się modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi znalazło wykonawcę inwestycji. Prace mają kosztować ponad 32 miliony złotych.

Oczyszczalnię zmodernizuje konsorcjum dwóch firm: Inżynierii Rzeszów S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol (partner), które wygrało przetarg ogłoszony przez komunalną spółkę. W poniedziałek 28 listopada prezes RPK Wiesław Świerczyński oraz wiceprezes Paweł Macuga podpisali umowę na wykonanie robót z przedstawicielami konsorcjum. Kontrakt ma wartość 32 540 880 zł i jest niższy o kilka milionów złotych od kwoty, którą zakładał inwestor. Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcy w ciągu 2 tygodni. Inwestycja powinna się zakończyć w ciągu 26 miesięcy.

Prace unowocześniające oczyszczalnię, które obejmą każdy segment technologiczny, to największa inwestycja w Złotoryi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. – To zadanie trudne do przeprowadzenia, ponieważ modernizujemy obiekt, który musi być cały czas czynny i oczyszczać ścieki – tłumaczy prezes Wiesław Świerczyński. By zachować ciągłość i prawidłową pracę oczyszczalni, na czas trwania robót budowlanych planuje się montaż tymczasowych elementów, urządzeń oraz instalacji. W ramach modernizacji przebudowane zostaną nie tylko istniejące obiekty, ale postawione również nowe.

Złotoryjska oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno-biologicznej. Zbudowana została blisko 30 lat temu i należała wówczas do najnowocześniejszych obiektów w regionie. Obecnie ma jednak problemy z zachowaniem norm czystości określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na zrzut ścieków oczyszczonych do Kaczawy. Wymaga modernizacji, w przeciwnym wypadku miasto czekają wysokie kary finansowe nakładane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Złotoryjska oczyszczalnia ma osiągnąć efekt ekologiczny, czyli wypuścić do rzeki ścieki spełniające normy określone w nowym pozwoleniu wodno-prawnym, do 2020 r.

Przebudowa oczyszczalni to pierwsze i najbardziej kosztowne z 8 zadań, jakie przewiduje opracowany przez RPK projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Pozostałe to: modernizacja przepompowni ścieków, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zakup paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na jednej z pompowni, zakup ładowarki, dostawa i montaż systemu GIS (systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą sieciową, pozwalającego na monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej) oraz zakup pojazdu specjalistycznego. Planowany koszt wszystkich 8 zadań to ponad 46 mln zł.

Nadzór techniczny i merytoryczny przez cały okres realizacji projektu sprawowany będzie przez wyłonionego w przetargu inżyniera kontraktu – Biuro Inwestorskie Janusz Rybka i Biuro Inwestorskie Spółka z o.o. Do jego obowiązków będzie należeć przede wszystkim kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontrola zgodności wykonywanych dostaw i usług oraz koordynowanie rozliczeń finansowych projektu. W samym RPK powołana została natomiast do życia nowa struktura organizacyjna – Jednostka Realizująca Projekt, której kierownikiem został Krzysztof Kołodziejczyk, wieloletni pracownik oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

Projekt modernizacyjny, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, otrzymał dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności w kwocie blisko 24 mln zł.

Rusza modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków

Na zdjęciu: Prezes RPK Wiesław Świerczyński oraz wiceprezes Paweł Macuga podpisują umowę z Jerzym Żyłą i Marcinem Sternikiem z zarządu konsorcjum

Źródło: zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze