Sprawy z powiatu złotoryjskiego w WSA

Jak wyglądają statusy skarg złożonych do Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 3 medialnych sprawach z powiatu złotoryjskiego?

W sprawie przekazania odcinka drogi wojewódzkiej DW363 powiatowi złotoryjskiemu w marcu zapadł wyrok stwierdzający nieważność uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do tej pory nie wpłynęła skarga kasacyjna a wyrok w dalszym ciągu nie jest prawomocny. W bazy orzeczeń CBOSA jest on udostępniony pod sygnaturą III SA/Wr 45/20, lecz nie zawiera jeszcze uzasadnienia.

Sprawa przekazania odcinka drogi wojewódzkiej DW328 powiatowi (główna arteria komunikacyjna Złotoryi) również stała się przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Zyskała ona sygnaturę III SA/Wr 44/20 i w dniu 25 czerwca została skierowana do rozpoznania w trybie uproszczonym. Termin posiedzenia niejawnego nie został jeszcze wyznaczony.

Do sądu wpłynęła również skarga Karoliny Bardowskiej, wójta Zagrodna, na uchwałę Rady Gminy Zagrodno stwierdzającą wygaśnięcie mandatu wójta. Sprawa zyskała sygnaturę III SA/Wr 259/20 a termin nie został wyznaczony. Postępowanie powinno zostać umorzone ze względu na zapadłe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, od którego Radzie Gminy przysługuje kolejna skarga.

Komentarze

komentarze