Remont nawierzchni ul. Wilczej

Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zamówienia polegającego na remoncie cząstkowym dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja w okresie od 2 maja do 30 września 2017 r.

W ramach tego zamówienia publicznego przewidziany jest remont nawierzchni ul. Wilczej – 300 m2. Prace będą polegać na zdjęciu starej nawierzchni jezdni, zagęszczeniu oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z AC11S o grubości 6 cm.

Poza remontem przy ul. Wilczej ma się odbyć remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie innych dróg gminnych: grysami i emulsją asfaltową – 40 ton oraz mieszankami mieralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco przy średniej grubości 4 cm z wycięciem krawędzi – 100 ton.

Do 14 kwietnia wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Bitmex Grzegorz Żygadło z Paczkowa, która za wykonanie zadania publicznego dostanie 99 999,00 zł. Pozostałe oferty złożyły: FHU Pro-Invest Zbigniew Żurek z Lubomierza (129 300,00 zł) oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z Legnicy (153 504,00 zł).

Komentarze

komentarze