Drugi przetarg na Rondo został ogłoszony

W dniu dzisiejszym Miasto ogłosiło drugi przetarg na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. o godzinie 10:00.

Wczoraj Burmistrz Miasta Złotoryja unieważnił postępowanie przetargowe na budowę ronda przy pl. Reymonta. Powodem takiej decyzji był fakt, że najlepsza złożona oferta była o blisko 60% wyższa od kwoty, która miała zostać przeznaczona na sfinansowanie inwestycji.

Magistrat zamierzał przeznaczyć na przebudowę skrzyżowania 2 280 000 zł brutto (z których połowa kwoty ma pochodzić ze środków Województwa Dolnośląskiego) .

Do przetargu przystąpiło tylko Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Znana w Złotoryi spółka złożyła ofertę na kwotę 3 647 319,00 zł i zaoferowała 5-letnią gwarancję.

Zobacz również:

Przetarg na Rondo unieważniony. Będzie kolejny.

Przetarg na rondo ogłoszony

Komentarze

komentarze