Termin rozstrzygnięcia przetargu na „obwodnicę” znowu przesunięty!

28 kwietnia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu po raz trzeci wydłużyła termin składania ofert na pierwszy etap budowy „obwodnicy” miasta Złotoryja. Poprzedni termin upływałby jutro.

Pierwotnie termin był ustanowiony na 3 kwietnia 2017 r., lecz jeszcze 27 lutego wydłużono go do 19 kwietnia 2017 r. 14 kwietnia wydłużono go do 10 maja, a 28 kwietnia o kolejne 20 dni. Oferty można składać do 30 maja 2017 r.

Jeszcze tego samego dnia ma nastąpić ich otwarcie. Na wydłużenie terminów wpłynęły liczne pytania od wykonawców i udzielone na nie odpowiedzi. Do tej pory DSDiK odpowiedziała na 340 pytania od potencjalnych wykonawców.

Szacunkowy koszt całej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” ma wynieść blisko 65 mln złotych, z czego 85% zostanie sfinansoeane z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Obejście miasta Złotoryja miałoby powstać w ciągu 3 lat od podpisania umowy. W jego ramach ma powstać 5 km nowych dróg a 1,519 km ma zostać przebudowanych.

Zobacz również:

Wykonawcę „obwodnicy” poznamy najwcześniej 10 maja

Komentarze

komentarze