Rewitalizację złotoryjskich murów obronnych i prace renowacyjne złotoryjskich kościołów wybrano do dofinansowania

W porządku obrad najbliższej sesji Województwa Dolnośląskiego znajduje się projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Samorząd województwa miałby przeznaczyć na realizację 146 zadań aż 5 mln złotych.

Komisja konkursowa wybrała zadania spośród 321 wniosków o dofinansowania. – Zarząd Województwa proponuje udzielenie dotacji 146 zadaniom, których celem jest wsparcie prac konserwatorskich i remontowych w obiektach udostępnianych do zwiedzania, przeznaczonych na cel publiczny, dotacji, które spowodują zahamowanie procesów niszczenia. Najwyższe kwoty zaproponowane są na prace ratunkowe dachów, rewitalizację obiektów uzdrowiskowo-sanatoryjnych, obiektom, w których znajduje się baza instytucji kultury, obiektom na szlakach turystycznych, a także na niezbędne prace konserwatorskie najcenniejszych dzieł sztuki. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wśród wybranych projektów są trzy złotoryjskie zabytki, które mają dostać łącznie 230 tysięcy złotych:

Podmiot Nazwa zadania Prace rzeczowe Kwota dotacji
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Złotoryi Kontynuacja konserwacji zespołu romańsko-gotyckich portali z elewacji kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Złotoryi – etap IV prace konserwatorskie przy gotyckich portalach 35 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Złotoryi Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Złotoryi – prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji południowej, kontynuacja prac – etap IV renowacja kamiennej elewacji wraz z detalem architektonicznym 70 000,00 zł
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi „Klasztor pofranciszkański, obecnie plebania – kapitalny remont części konstrukcji dachu klasztoru wraz z wymianą pokrycia dachowego – etap III” remont części pokrycia dachowego klasztoru 80 000,00 zł
Gmina Miejska Złotoryja „Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi” oczyszczenie muru, odtworzenie fragmentów, remont okienek strzelniczych 45 000,00 zł

Dofinansowanie uzyskają także 4 inne zabytki z terenu powiatu złotoryjskiego. Cztery zadania otrzymają łącznie 130 tysięcy złotych:

Podmiot Nazwa zadania Prace rzeczowe Kwota dotacji
Zamek Grodziec Sp. z o. o. w Zagrodnie „Zamek Grodziec: Zabezpieczenie muru lapidarium, wymian okien i wykonanie wrót bramy” wymiana stolarki okiennej, wymiana wrót bramy, wzmocnienie i konserwacja muru lapidarium 30 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach zs. w Proboszczowie „Remont pokrycia dachu budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach” wymiana pokrycia dachowego 40 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie „Ratunkowa konserwacja techniczna i estetyczna XVII wiecznego ołtarza głównego stanowiącego element zabytkowego wystroju wnętrza kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Lubiechowej” konserwacja ołtarza 30 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce „Kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych empor wraz z zespołem malowideł (1723 r.) na balustradach w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce – Etap II” prace konserwatorskie przy ambonie 30 000,00 zł

 

Komentarze

komentarze