Ratusz ogłosił dialog techniczny na komunikację miejską

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja”. Po zakończonej procedurze będzie możliwe przygotowanie SIWZ i ogłoszenie przetargu.

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja, w dni powszednie w oparciu o dwie linie autobusowe.

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie: opisu przedmiotu zamówienia,, optymalnego sposobu organizacji transportu zbiorowego (m.in. rozmieszczenia przystanków, rozkładu jazdy, ilości linii przewozowych, rodzaju pojazdów wykorzystywanych w transporcie, innych warunkach technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych).

Termin zakończenia dialogu technicznego przewidziany jest na dzień 7 września 2018 r. Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym można składać do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dialog techniczny prowadzony jest na postawie art. 31 a – 31d ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie miasta Złotoryja, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Komentarze

komentarze