RIO zakończyło planowane na I półrocze 2017 roku kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w powiecie złotoryjskim

Dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli, które odbyły się w gminie Złotoryja oraz w powiecie złotoryjskim. Miesiąc temu opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne dla miasta Złotoryja.

W powiecie złotoryjskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących nie stwierdzono nieprawidłowości stanowiących podstawę do sformułowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wniosków pokontrolnych. W samym powiecie złotoryjskim pojawiły się nieprawidłowości, na podstawie których sformułowano 16 wniosków pokontrolnych.

W gminie Złotoryja stwierdzono nieprawidłowości i wystosowano 13 wniosków pokontrolnych. Nieprawidłowości nie odnotowano w Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi nie stwierdzono nieprawidłowości będących podstawą dla skierowania wniosków pokontrolnych. W Gminie Miejskiej Złotoryja było 6 wniosków pokontrolnych dotyczących nieprawidłowości.

Kontrole dla wymienionych JST były przeprowadzane w okresie od połowy stycznia do 21 marca. Dla szkół w marcu przez tydzień lub dwa. W tym roku zostanie przeprowadzona jeszcze kontrola w Gminie Pielgrzymka.

Informacje o wnioskach pokontrolnych i rezultatach kontroli można znaleźć po kliknięciu w linki w tym artykule.

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze