Na jaką pomoc mogą liczyć bezdomni ze Złotoryi i okolic?

Gminy powiatu złotoryjskiego mają podpisane umowy ze schroniskami dla bezdomnych w ramach, których zapewniana jest określona liczba miejsc. Na jaką pomoc mogą liczyć?

Miasto Złotoryja ma umowę na 8 miejsc w Schronisku dla Osób Bezdomnych im. św. Siostry Faustyny w Żukowicach (Żukowice 139). Z tym samym schroniskiem, prowadzonym przez Bractwo Jana Pawła II z Głogowa, umowę podpisaną ma również gmina Złotoryja (5 miejsc) oraz Pielgrzymka (2 miejsca).

Gmina Zagrodno korzysta z usług Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2) w Świdnicy przy ul. Świętego Brata Alberta 5. Schronisko prowadzi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy. Umowa dotyczy dwóch miejsc.

W schroniskach zapewnione są całoroczne, całodobowe schronienie wraz z wyżywieniem. Miejsca dla tych osób w schroniskach są opłacane przez ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez odpowiednie gminy. Instytucje te przyznają także osobom najuboższym zasiłki okresowe dla podopiecznych będących pod stałą opieką oraz zasiłki celowe na zakup opału, żywności lub odzieży dla osób potrzebujących.

Ponadto w jadłodajni prowadzonej przez „EMAUS” (Rynek 1a, Złotoryja) wydawane jest w dni powszednie w godz.11:30 – 13:00 około 106 posiłków dziennie dla osób ze skierowaniem z MOPS.

Warto zaznaczyć, że Straż Miejska w Złotoryi została zobligowana do stałego patrolowania miejsc mogących służyć za schronienie osobom bezdomnym (np. ogródki działkowe, pustostany). W razie potrzeby funkcjonariusze przekazują osoby wymagające pomocy do miejscowego MOPS.

Według informacji posiadanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na dzień 4 września 2018 r. na Dolnym Śląsku prowadzono 28 placówek, w tym: 18 schronisk dla osób bezdomnych (948 miejsc), w tym 3 z usługami opiekuńczymi, 5 ogrzewalni (70 miejsc) oraz 5 noclegowni (212 miejsc).

Do 7 stycznia 2019 r. trwa ministerialny konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019. O środki mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Więcej informacji znajdziesz tu.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób potrzebujących pod numerem 800 166 079. Wojewoda Dolnośląski udostępnił także informator o punktach pomocy w województwie.

Komentarze

komentarze