Zarządca dróg wojewódzkich nasadzi w Złotoryi pół setki młodych drzew

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu usunęła przy ul. Wojska Polskiego w Złotoryi ponad dwadzieścia klonów. Wycinka w pobliżu Zespołu Szkół Zawodowych związana była z modernizacją drogi wojewódzkiej 328 i podyktowana została względami bezpieczeństwa. W miejsce starych drzew drogowcy nasadzą dwa razy więcej młodych.

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 26 drzew wpłynął do Urzędu Miejskiego w Złotoryi na początku września 2016 r. Złożyła go Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która jest zarządcą drogi. Klony rosły na poboczu po obu stronach jezdni, uniemożliwiając jej poszerzenie na ponad 100-metrowym odcinku pomiędzy ulicami Słoneczną i Lubelską. Niektóre z nich były w złym stanie zdrowotnym i częściowo spróchniałe. Miały wiele śladów po gałęziach wyłamanych przez ciężarówki, które zahaczały naczepami o korony drzew.

Jezdnia ma być poszerzona w tym miejscu do 6 m, otrzyma też szersze pobocza, by odpowiadać obecnym parametrom dróg wojewódzkich. Asfalt położony zostanie na nowej, półmetrowej grubości podbudowie, która sprawi, że droga uzyska większą nośność. Wykonawca remontu będzie w tym miejscu musiał wykorytować jezdnię do głębokości ok. 60-70 cm. Mogło to spowodować naruszenie systemu korzeniowego drzew, a w konsekwencji doprowadzić do tego, że drzewa runęłyby na asfalt i zagroziły bezpieczeństwu użytkowników drogi. Wycinka zapewni też lepszą widoczność kierowcom – tłumaczy wiceburmistrz Andrzej Ostrowski.

Burmistrz Złotoryi wydał zgodę na wycinkę w styczniu tego roku. Wcześniej zezwolenie było uzgadniane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, którego pracownicy przeprowadzili lustrację drzew pod kątem stanu zdrowotnego oraz lokalizacji w obrębie pasa drogowego. Wizja pracowników RDOŚ w terenie wykazała, że lokalizacja klonów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – drzewa wrastają korzeniami pod nawierzchnię drogi, powodując jej odkształcenia.

Wydając decyzję o wycince przy ul. Wojska Polskiego, burmistrz zobowiązał jednocześnie zarządcę drogi do wprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych. By zachować równowagę przyrodniczą, drogowcy do końca maja przyszłego roku posadzą na terenie miasta dwukrotnie większą liczbę młodych klonów i buków, w miejscach wskazanych przez ratusz. Nowe drzewa w ilości 52 sztuk pojawią się w pasach dróg wojewódzkich oraz na plantach przy ul. Staszica, a także na terenach zielonych przy ul. Kościuszki i ul. Sportowej. Będą miały ok. 3 m wysokości i obwód pnia minimum 12 cm.

Urząd Miejski w Złotoryi zajmie się zagospodarowaniem drewna ze ściętych drzew. Będzie ono przekazane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, który rozdysponuje drewno wśród swoich klientów jako opał.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze