Miasto wystawia na sprzedaż działkę przy Grunwaldzkiej

Urząd Miejski w Złotoryi po raz kolejny wystawił w przetargu 32 arową działkę przy ul. Grunwaldzkiej. Tym razem cenę wywoławczą obniżył o 13% względem poprzedniego przetargu.

Do sprzedania jest nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151, obręb nr 1, o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod parking lub/i zabudowa usługowa, wystawiennicza lub produkcyjna oraz zieleń urządzona, z zastrzeżeniem zachowania istniejącego przejazdu na teren działki nr 85/1 w obrębie 1.

Poprzednie postępowanie przetargu zakończyło się niepowodzeniem pod koniec stycznia br. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 159 900 zł brutto. Nie zgłosił się nikt.

Teraz cena wywoławcza została obniżona do kwoty 139 000 zł brutto. Wadium w wysokości 14 000 zł płatne jest do dnia 26 lipca br.  Przetarg odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 10:00,

Nr KW: LE1Z/00013487/8.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Komentarze

komentarze