Odrzańska jeszcze poczeka

Burmistrz unieważnił postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej”.

W przetargu wpłynęły dwie oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych „KARMAK” ze Złotoryi
    372 554,14 zł 36 miesięcy gwarancji
  2. Paweł Kościk Roboty ziemne, wynajem sprzętu z Lubina
    381 300,00 zł, 36 miesięcy gwarancji

Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 242 982,70 zł brutto. Wobec tego, że kwoty zdecydowanie przewyższały władze skorzystały z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i unieważniły przetarg. Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.

Zamówienie miało zostać wykonane w 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Ulica Odrzańska graniczy z ulicą Nad Zalewem.

Zobacz również:

Ratusz ogłosił drugi przetarg na Odrzańską

Na przebudowę ulicy Odrzańskiej chętnych brak, trzy firmy chcą zrewitalizować mury obronne

Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Odrzańskiej

Komentarze

komentarze