Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego czwórka radnych złożyła projekt uchwały w sprawie zmian w statucie. W porządku obrad najbliższej sesji ten projekt nie został uwzględniony przez Ireneusza Żurawskiego – przewodniczącego Rady.

Projekt uchwały dotyczy zmiany kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia projektu uchwały. Dziś inicjatywa uchwałodawcza przysługuje m.in. co najmniej trzem radnym i przewodniczącemu Rady. Radni proponują aby każdy radny mógł złożyć projekt uchwały. Brak jest podstaw prawnych aby przewodniczący mógł składać projekty uchwał w momencie kiedy nie może tego zrobić każdy z radnych. Wypowiedzi o możliwości kwestionowania tego typu regulacji można znaleźć w naszym artykule sprzed prawie miesiąca.

Zamiast tej nowelizacji można znaleźć projekt uchwały w sprawie powołania komisji Statutowej. – Ze względu na wniosek złożony przez grupę radnych w dniu 28 września 2017 r., potrzebę dostosowania zapisów Statutu Powiatu Złotoryjskiego do obowiązujących przepisów prawa oraz konieczność wprowadzenia innych zmian, proponuje się powołanie Komisji Statutowej do przeprowadzenia analizy obowiązującego Statutu. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały mającego ukonstytuować komisję. Co ciekawe radni złożyli projekt uchwały a nie wniosek jak twierdzi projektodawca.

Powołanie komisji nie jest obligatoryjne. Nie przewiduje takiego obowiązku zarówno Statut jak i ustawy. Przykładowo taka komisja nie była powoływana zaraz po „przewrocie październikowym” w 2013 r. kiedy Ryszard Raszkiewicz wrócił na stanowisko starosty i zmieniono zapisy m.in. o etatowym członku zarządu – tak aby powoływanie takiej osoby nie było możliwe.

Sesja odbędzie się 26 października o godzinie 13:00.

PROJEKT UCHWAŁY

Zobacz również:

Radni powiatowi chcą móc sami składać projekty uchwał

Przewodniczący Rady Powiatu ma inicjatywę uchwałodawczą a radny nie. Czy tak może i powinno być?

Komentarze

komentarze