Trzydzieścioro dzieci z gminy Złotoryja pojedzie na basen do Jawora

Do poniedziałku do godziny 15:00 mogą składać swoje oferty przedsiębiorcy posiadający odpowiednie uprawnienia do przewozu osób, którzy są zainteresowani przewozami dzieci z gminy wiejskiej Złotoryja na basen w Jaworze.

15 dzieci ma wyjechać z Wilkowa-Osiedla, tyle samo z Rokitnicy. Wyjazd każdej z grup zaplanowany jest osobno. Przewidziano po 10 wyjazdów dla każdej z grup.

Zajęcia dla dzieci mają trwać po 2 godziny lekcyjne. Przedsiębiorca obsługujący transport musi wliczyć jeszcze czas postoju na przebranie się dzieci.

Termin wykonania zadania został wyznaczony od dnia podpisania umowy do 2 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komentarze

komentarze