Województwo opracowuje strategię do 2030 roku

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna cykl konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, które potrwają od dziś do 26 marca 2018 r.

Można zapoznać się oraz wyrazić swoja opinię i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, który zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl) w zakładce Rozwój Regionalny, Jest tam także odpowiedni formulrz do zgłaszania uwag.

Wypełnione i podpisane formularze można przesyłać pocztą na adres: UMWD, ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres: srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila należy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.
Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:

• 9 marca 2018 r. Legnica
• 15 marca 2018 r. Jelenia Góra
• 21 marca 2018 r. Wałbrzych
• 22 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

PROJEKT STRATEGII

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Komentarze

komentarze