Radni odrzucili uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki, ale podwyżki wejdą w życie

Rada Miejska w Złotoryi w głosowaniu na dzisiejszej sesji odrzuciła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe doprowadzenie wody oraz odbiór ścieków.

Wobec nieprzyjęcia uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia, taryfy wejdą w życie. Uchwałę takiej treści należało podjąć do 3 kwietnia. Zgodnie ze Statutem Miasta Złotoryja taki projekt na pewno nie został zgłoszony na tydzień przed upływem terminu, więc nie ma możliwości, że Rada by go jeszcze podjęła w terminie. W przeciwnym przypadku podjęta uchwała byłaby nieważna z mocy prawa.

Rady gmin są pozbawione możliwości uznaniowego zatwierdzania taryf. Jedynym kryterium może być tylko zgodność z prawem wniosku taryfowego i procedury. Wniosek taryfowy uprzednio oceniany jest przez Burmistrza pod względem celowości ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo i  legalności wniosku.

Za uchwałą głosowało 4 radnych, 3 się wstrzymało a 7 głosowało przeciw.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 maja 2017 r. Klienci indywidualni odczują wzrost stawki za 1m3 wody w wysokości 10 gr brutto (zamiast 3,92 zł zapłacą 4,02 zł) a pozostali odbiorcy o 21 gr (zamiast 3,36 zł będzie 3,57). W większym stopniu wzrośnie koszt odbioru 1m3 ścieków – zamiast 6,13 zł będzie 6,69 zł.

Komentarze

komentarze