Świerzawa przekaże powiatowi 14 hektarów pod inwestycję w ZAZ-ie?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świerzawie poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego. Łącznie powiat ma otrzymać 14 hektarów gruntów.

Nieruchomości gruntowe zostaną przekazane na realizację celu publicznego, a w szczególności z przeznaczeniem na utworzenie hipoterapii oraz stworzenie ogólnodostępnego ogrodu sensorycznego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Hipoterapia to rodzaj terapii poprzez kontakt z koniem. Z kolei ogród sensoryczny to specjalnie zaprojektowany kompleks ogrodów, który w sposób celowy i zintensyfikowany ma oddziaływać na zmysły pozawzrokowe.

Wszystkie działki, których dotyczyć ma darowizna leżą w Świerzawie i są to:
– działka nr 359/1, pow. 5,2784 ha, LE1Z/00032549/0
– działka nr 362/2, pow. 1,3229 ha, LE1Z/00032551/7
– działka nr 362/8, pow. 7,3963 ha, LE1Z/00047309/4

 

Komentarze

komentarze