Archiwa tagu: budżet

Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

W dniu wczorajszym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinie pozytywne o projekcie budżetu oraz o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2021-2033.

Czytaj dalej Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Starostwo Powiatowe w Złotoryi udostępniło projekt uchwały budżetowej Powiatu Złotoryjskiego na rok 2018 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Prawdopodobnie obydwa dokumenty zostaną bez przeszkód uchwalone przez Radę Powiatu!

Czytaj dalej Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Zmiany budżetu powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym

Wśród jednostek samorządu terytorialnych powiatu złotoryjskiego tylko w uchwałach zmieniających budżet podjętych przez Radę Gminy w Pielgrzymce pojawiają się przepisy o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. O wypowiedź w temacie właściwej praktyki poprosiliśmy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj dalej Zmiany budżetu powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym

Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

29 września Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Czytaj dalej Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Wideorelacja z XXXVI Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Dzisiaj o godzinie 13:00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego. Publikujemy materiał finansowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV.
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu złotoryjskiego w roku 2017.
6. Podjęcie uchwał:
– 6.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017;
– 6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.

I część Sesji:

II część Sesji:

RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

W środę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustaliła budżet powiatu na rok 2017. Wszystkie dochody oraz wydatki (w tym wydatki majątkowe) a także wskaźnik planowanych spłat zobowiązań pozostaną na poziomie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej RIO w listopadzie.
Czytaj dalej RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu