Archiwa tagu: inwestycje

Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej opublikowały wyniki oceny merytorycznej w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości”. O środki w tym konkursie ubiega się Gmina Miejska Złotoryja.

Czytaj dalej Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 lipca 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 16.00, w sali nr 11 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (I piętro) – odbędzie się spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej Spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi

Dwukrotny wzrost zatrudnienia w podstrefie, szansa na pracę dla młodych po studiach

Na stronie miejskiej ukazało się pytanie do burmistrza dotyczące wzrostu liczby miejsc pracy w podstrefie LSSE w tej kadencji. Zadane zostały także pytania o zmianę poziomu bezrobocia w mieście oraz czy są szanse na miejsca pracy dla ludzi po studiach.

Czytaj dalej Dwukrotny wzrost zatrudnienia w podstrefie, szansa na pracę dla młodych po studiach

Monitoring w centrum przechodzi na światłowody

Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął konkurs ofert na roczną dzierżawę infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją.

Czytaj dalej Monitoring w centrum przechodzi na światłowody

Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

W ostatnich dniach stycznia zapadła decyzja o przyznaniu miastu Złotoryja środków na realizację projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”. W przyszłym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację.

Czytaj dalej Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

Wypadek przy Grunwaldzkiej – Rzecznik Prasowy UM zabiera głos

Piotr Maas, rzecznik prasowy, wystosował do redakcji jednego z regionalnych portali sprostowanie dotyczące podanej informacji o wypadku drogowym przy ul. Grunwaldzkiej. Ze względu na to, że w tekście pojawiły się nieprawdziwe informacje i sugestie opublikujemy nadesłany tekst i odniesiemy się trochę.

Czytaj dalej Wypadek przy Grunwaldzkiej – Rzecznik Prasowy UM zabiera głos

Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

W ramach naboru Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (nr RPDS.03.04.03-IZ.00-02-255/17)  przeprowadzono ocenę merytoryczną projektów.

Czytaj dalej Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

Odnowiona sala sportowa w Zespole Szkół Zawodowych

W dniu 06.11.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi im. majora H. Sucharskiego odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej sali sportowej.

Jednym z wielu realizowanych prac była renowacja nawierzchni oraz ścian. Ten gruntowny kilkumiesięczny remont możliwy był dzięki programowi skierowanemu do dolnośląskich klubów sportowych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Aby dokonać poprawy bazy sportowej w ZSZ, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS BASZTA” zaaplikował do tego programu i otrzymał dofinansowanie do wyżej wymienionego zadania w kwocie 50.000 złotych. Drugim donatorem było Starostwo Powiatowe w Złotoryi, które wyłożyło drugie tyle.

Dzięki wspólnemu działaniu obu jednostek samorządu terytorialnego i ULKS „STS BASZTA”, uczniowie, nauczyciele oraz członkowie klubu mogą korzystać na co dzień z nowoczesnej sali sportowej.

Źródło: Powiat Złotoryjski – powiat-zlotoryja.pl

W sobotę pierwszy mecz Górnika na własnym stadionie od prawie półtora roku!

Już w najbliższą sobotę o godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej odbędzie się pierwszy mecz po modernizacji obiektu. Sobotni mecz to także pierwsze spotkanie w Złotoryi od 15 czerwca kiedy w ostatniej kolejce ligi okręgowej Górnik pokonał na bocznym boisku Kaczawę Bieniowice.

Czytaj dalej W sobotę pierwszy mecz Górnika na własnym stadionie od prawie półtora roku!

Miasto stara się o centrum senioralne wraz z kompleksem basenowym

Mieszkańcy Złotoryi od wielu lat dopominają się o basen. Władze miasta mają pomysł na sfinansowanie inwestycji. Marzenia złotoryjan mogą się ziścić przy okazji pakietu dla średnich miast w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.

Czytaj dalej Miasto stara się o centrum senioralne wraz z kompleksem basenowym

Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zakwalifikowany do etapu negocjacji

Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zgłoszony przez Miasto Złotoryja w ramach ZIT-u Aglomeracja Jeleniogórska został zakwalifikowany do etapu negocjacji.

Czytaj dalej Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zakwalifikowany do etapu negocjacji

TBS złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy budynku wielorodzinnego w Złotoryi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie finansowania zwrotnego inwestycji w Złotoryi pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi obiektem budowlanym przy ul. Klasztomej w Złotoryi”.

Czytaj dalej TBS złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy budynku wielorodzinnego w Złotoryi

Wideorelacja z XXXVI Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Dzisiaj o godzinie 13:00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego. Publikujemy materiał finansowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV.
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu złotoryjskiego w roku 2017.
6. Podjęcie uchwał:
– 6.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017;
– 6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.

I część Sesji:

II część Sesji:

Są dotacje na modernizację obiektu Wilkowianki, remont sali „Gwarka” w Wilkowie oraz wymianę podłogi i oświetlenia „STS Baszty”

W środę Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.

Czytaj dalej Są dotacje na modernizację obiektu Wilkowianki, remont sali „Gwarka” w Wilkowie oraz wymianę podłogi i oświetlenia „STS Baszty”

Do końca listopada przebudują kanalizację deszczową w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej?

Miasto Złotoryja zamierza powierzyć w ramach in-house Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o. o. realizację zadania publicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.

Czytaj dalej Do końca listopada przebudują kanalizację deszczową w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej?

Drogowcy kończą remont ulicy Wojska Polskiego – utrudnienia jeszcze przez 3 tygodnie

Rozpoczął się ostatni etap modernizacji ul. Wojska Polskiego – pomiędzy pl. Reymonta a ul. Hożą. W związku z tym od wtorku w górnej części Złotoryi obowiązuje nowa organizacja ruchu. Utrudnienia mają potrwać przez ok. 3 tygodnie. Tymczasowo wyłączona została sygnalizacja świetlna na ul. Krzywoustego. Całą zmodernizowaną ul. Wojska Polskiego będzie można przejechać najpóźniej na początku czerwca. Droga ma być bezpieczniejsza, wygodniejsza i mniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.

Czytaj dalej Drogowcy kończą remont ulicy Wojska Polskiego – utrudnienia jeszcze przez 3 tygodnie

Ulica Wojska Polskiego szykowana do poszerzenia

Trwają prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego w Złotoryi. Do końca kwietnia wykonawca robót ma wylać ostatnią warstwę asfaltu na przeważającej części drogi wojewódzkiej. Do modernizacji pozostanie tylko odcinek pomiędzy placem Władysława Reymonta i ulicą Hożą, na którym roboty powinny się zakończyć w maju. Na wzmożony ruch w tym czasie powinni się przygotować mieszkańcy ulicy Słowackiego, którą częściowo pobiegnie objazd.

Czytaj dalej Ulica Wojska Polskiego szykowana do poszerzenia

Rewitalizację złotoryjskich murów obronnych i prace renowacyjne złotoryjskich kościołów wybrano do dofinansowania

W porządku obrad najbliższej sesji Województwa Dolnośląskiego znajduje się projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Samorząd województwa miałby przeznaczyć na realizację 146 zadań aż 5 mln złotych.

Czytaj dalej Rewitalizację złotoryjskich murów obronnych i prace renowacyjne złotoryjskich kościołów wybrano do dofinansowania

„Obwodnica” dostanie 85% dofinansowania z RPO 2014-2020

We wtorek Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził (uchwałą) wybór w trybie pozakonkursowym projektu, który zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania „Drogowa dostępność transportowa” – konkursy horyzontalne.

Czytaj dalej „Obwodnica” dostanie 85% dofinansowania z RPO 2014-2020

Trzykrotny wzrost zatrudnienia w złotoryjskiej podstrefie LSSE

Według danych uzyskanych z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na koniec 2016 roku, firmy działające w ramach podstrefy Złotoryja zatrudniły łącznie 378 osób. Jest to trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wówczas zatrudnienie wynosiło 129 osób.
Czytaj dalej Trzykrotny wzrost zatrudnienia w złotoryjskiej podstrefie LSSE

Czy „Zielone Oczko” odżyje? Internauci pytają i proponują rozwiązania, Ratusz zamawia projekt separatorów wody

Jeden z internautów ostatnio zadał burmistrzowi pytanie odnośnie planów dotyczących rewitalizacji terenu „Zielonego Oczka”. Okazuje się, że w ostatnich dniach temat ruszył z miejsca!

Czytaj dalej Czy „Zielone Oczko” odżyje? Internauci pytają i proponują rozwiązania, Ratusz zamawia projekt separatorów wody

Nowe perspektywy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dolnośląskimi samorządami. Skorzystają między innymi Świerzawa i Wojcieszów!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości podpisania listów intencyjnych między przedstawicielami 19 Gmin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim a przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Czytaj dalej Nowe perspektywy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dolnośląskimi samorządami. Skorzystają między innymi Świerzawa i Wojcieszów!

Nowy radiowóz dla złotoryjskiej drogówki

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi otrzymali nowy oznakowany radiowóz. Samochód osobowy marki Kia Ceed od dziś można zobaczyć na drogach powiatu złotoryjskiego. Jego zakup był w całości finansowany ze środków własnych Komendy Głównej Policji. Wartość zakupionego auta to ponad 61 tysięcy złotych.

Z kilkudziesięciu zakupionych dla dolnośląskiej policji radiowozów, jeden trafił do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Nowy oznakowany radiowóz marki Kia Ceed został wyprodukowany w 2016 roku. Pojazd napędzany jest silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i mocy 99 KM. Jest to auto specjalnie przygotowane na potrzeby Policji. Radiowóz kosztował ponad 61 tysięcy złotych a środki na jego zakup w całości zostały przekazane przez Komendę Główną Policji.

Radiowóz będzie dużym wsparciem działań realizowanych przez funkcjonariuszy Referatu Ruchu Drogowego. Nowe auto z pewnością pozwoli policjantom na jeszcze szybszy dojazd w miejsca interwencji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu złotoryjskiego.

st. post. Dominika Kwakszys

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

DSDiK ogłasza przetarg na przebudowę mostu w Starej Kraśnicy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jest bliska kolejnej inwestycji na terenie powiatu złotoryjskiego. W środę ogłoszony został przetarg „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.
Czytaj dalej DSDiK ogłasza przetarg na przebudowę mostu w Starej Kraśnicy

Ostateczna lista rankingowa rządowego programu rozwoju dróg lokalnych

Wojewoda Dolnośląski opublikował ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jest to lista zaakceptowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Czytaj dalej Ostateczna lista rankingowa rządowego programu rozwoju dróg lokalnych