Miasto powierzyło RPK przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej

W ostatni dzień sierpnia Miasto Złotoryja „z wolnej ręki” powierzyło Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o. o. realizację zadania publicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.

Czytaj dalej Miasto powierzyło RPK przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej

Do końca listopada przebudują kanalizację deszczową w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej?

Miasto Złotoryja zamierza powierzyć w ramach in-house Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o. o. realizację zadania publicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.

Czytaj dalej Do końca listopada przebudują kanalizację deszczową w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej?