Miasto poddaje pod konsultacje społeczne roczny program współpracy z NGO

Od 18 do 25 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Czytaj dalej Miasto poddaje pod konsultacje społeczne roczny program współpracy z NGO

Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Od 16 do 30 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),  na 2018 rok.

Czytaj dalej Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Gmina Złotoryja zaprasza do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Złotoryja ogłosił konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Czytaj dalej Gmina Złotoryja zaprasza do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Gmina Złotoryja rozstrzygnęła konkurs na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT który został rozstrzygnięty w dniu 05 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:

Czytaj dalej Gmina Złotoryja rozstrzygnęła konkurs na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu